Wednesday, October 6, 2021

Eco visuel / El regreso de Anaconda, after Horacio Quiroga

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

cccccc

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

oooooo

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

dddddd

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaa
aaaaaa
Monday, October 4, 2021

Eco visual AMERICAS / After "Anaconda" by Horacio Quiroga


••••••A M E R I C A••••

••••••••N•••••••••D••••••       

••••••A•••••••••N••••••••        

••••••••C•••••••••O••••••    

••••••O•••••••••C•••••••• 

••••••••N•••••••••A••••••      

••••••D•••••••••N••••••••      

••••••••A•••••••••A••••••

••••••N•••••••••D••••••••       

••••••••A•••••••••N••••••       

••••••C•••••••••O••••••••     

••••••••O•••••••••C••••••

••••••N•••••••••A••••••••       

••••••••D•••••••••N••••••      

••••••A•••••••••A••••••••

••••••••N•••••••••D••••••       

••••••A•••••••••N••••••••         

••••••••C•••••••••O••••••      

••••••O•••••••••C•••••••• 

••••••••N•••••••••A••••••       

••••••D•••••••••N••••••••      

••••••••A•••••••••A••••••

••••••N•••••••••D••••••••       

••••••••A•••••••••N••••••         

••••••C•••••••••O••••••••      

••••••••O•••••••••C•••••• 

••••••N•••••••••A••••••••       

••••••••D•••••••••N••••••

••••••A•••••••••A•••••••• 

••••••••N•••••••••D••••••       

••••••A•••••••••N••••••••         

••••••••C•••••••••O••••••      

••••••O•••••••••C•••••••• 

••••••••N•••••••••A••••••       

••••••D•••••••••N••••••••      

••••••••A•••••••••A••••••

••••••N•••••••••D••••••••       

••••••••A•••••••••N••••••         

••••••C•••••••••O••••••••      

••••••••O•••••••••C••••••

••••••N•••••••••A••••••••      

••••••••D•••••••••N••••••

••••••A M E R I C A••••


Saturday, October 2, 2021

Eco visual -Otra guerra de los yacares, after los cuentos de la selva por Horacio Quiroga ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ○
e ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
ex ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
ext ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
extr ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
extra ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
extrac ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
extract ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
extracti ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
extractiv ↑ ↓ ↑ ↓
extractivi ↑ ↓ ↑
extractivis ↑ ↓
extractivism ↑
extractivism ●

Friday, August 13, 2021

Alter Eco hay(na)ku


      sea sea sea

      seɐ sea sea

      seɐ seɐ sea

      seɐ seɐ seɐ


Tuesday, August 10, 2021

Losing the non-human form hay(na)ku


univerSo univerSo univerSo


Souvenir univerSo univerSo


Souvenir Souvenir univerSo


Souvenir Souvenir SouvenirThe green hourglass hay(na)ku


PⓁACE PⒺACE PⓁACE

       PⒺACE PⓁACE

              PⓁACE 

              PⒺACE 

       PⓁACE PⒺACE 

PⒺACE PⓁACE PⒺACE


Monday, August 9, 2021

Alter Eco hay(na)ku

ant

arıt ant

ant arıt ant 

arıt ant arıt

ant arıt

arıt

ant

arıt ant

ant arıt ant 

arıt ant arıt

ant arıt

arıt

ant

arıt ant

ant arıt ant 

arıt ant arıt

ant arıt

arıt

ant

arıt ant

ant arıt ant 

arıt ant arıt

ant arıt

arıt

Eco visuel / El regreso de Anaconda, after Horacio Quiroga

aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa cccccc cccccc ...